Chủ Nhật , 24 / 3 / 2019
Home / Xã hội / Thông báo kết quả thẩm tra, xác minh đối với Đảng đoàn Quốc hội

Thông báo kết quả thẩm tra, xác minh đối với Đảng đoàn Quốc hội

Chiều 24/12, tại Nhà Quốc hi, Đảng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi đã tổ chức Hi nghị nghe thông bár;i[r]=i[r]||function(){">o củr;i[r]=i[r]||function(){">a Đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn kiểm tra củr;i[r]=i[r]||function(){">a Bộ Chính trị về kết quả thẩm tra, xác minh đối với Đảng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi về việc lãnh đạr;i[r]=i[r]||function(){">o, chỉ đạr;i[r]=i[r]||function(){">o tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khór;i[r]=i[r]||function(){">a XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạr;i[r]=i[r]||function(){">o đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hór;i[r]=i[r]||function(){">a” trong nội br;i[r]=i[r]||function(){">gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 củr;i[r]=i[r]||function(){">a Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạr;i[r]=i[r]||function(){">o đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hi nghị có: Bí thư Đảng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi, Chủ tịch Quốc hi Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn kiểm tra củr;i[r]=i[r]||function(){">a Bộ Chính trị Trương Hòr;i[r]=i[r]||function(){">a Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hi Tòng Thị Phóng; các Ủy viên Đảng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi và thành viên Đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn kiểm tra củr;i[r]=i[r]||function(){">a Bộ Chính trị. Tin củr;i[r]=i[r]||function(){">a phóng viên Lê Tuyết.

thong bao ket qua tham tra, xac minh doi voi dang doan quoc hoi hinh 1
Bí thư Đảng Đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi, Chủ tịch Quốc hi Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại Hi nghị, Trưởng Đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn kiểm tra củr;i[r]=i[r]||function(){">a Bộ Chính trị Trương Hòr;i[r]=i[r]||function(){">a Bình nêu rõ, kết quả kiểm tra cho thấy, Đảng đoàn Quốc hội đã hết sức nghiêm túc chấp hành Quyết định kiểm tra củr;i[r]=i[r]||function(){">a Bộ Chính trị; phối hợp thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra; đồng thời, lãnh đạr;i[r]=i[r]||function(){">o, chỉ đạr;i[r]=i[r]||function(){">o các đơn vị có liên quan tạr;i[r]=i[r]||function(){">o mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động thẩm tra, xác minh củr;i[r]=i[r]||function(){">a Đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn.

Đảng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi đã lãnh đạr;i[r]=i[r]||function(){">o, chỉ đạr;i[r]=i[r]||function(){">o thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khór;i[r]=i[r]||function(){">a XII r;i[r]=i[r]||function(){">gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 củr;i[r]=i[r]||function(){">a Bộ Chính trị theo chỉ đạr;i[r]=i[r]||function(){">o, hướng dẫn củr;i[r]=i[r]||function(){">a Trung ương. Đảng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc đã thấy rõ hơn tầm quan trọng, tác dụng củr;i[r]=i[r]||function(){">a việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạr;i[r]=i[r]||function(){">o đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay r;i[r]=i[r]||function(){">gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khór;i[r]=i[r]||function(){">a XII.

Công tác giáo dục chính trị thực sự chuyển biến, hiệu quả, có nhiều cách làm sáng tạr;i[r]=i[r]||function(){">o, có ý nghĩr;i[r]=i[r]||function(){">a thiết thực, phù hợp với thực tiễn trong chỉ đạr;i[r]=i[r]||function(){">o, lựr;i[r]=i[r]||function(){">a chọn nội dung cụ thể hór;i[r]=i[r]||function(){">a các nhiệm vụ chính trị r;i[r]=i[r]||function(){">gắn với thực hiện Chỉ thị số 05. Điều này đã r;i[r]=i[r]||function(){">góp phần quan trọng vàr;i[r]=i[r]||function(){">o việc tạr;i[r]=i[r]||function(){">o chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

thong bao ket qua tham tra, xac minh doi voi dang doan quoc hoi hinh 2
Hi nghị nghe thông bár;i[r]=i[r]||function(){">o củr;i[r]=i[r]||function(){">a Đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn kiểm tra củr;i[r]=i[r]||function(){">a Bộ Chính trị về kết quả thẩm tra, xác minh đối với Đảng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi

Theo Trưởng Đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn kiểm tra củr;i[r]=i[r]||function(){">a Bộ Chính trị, Đảng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi cũng đánh giá thẳng thắn, trách nhiệm về năng lực lãnh đạr;i[r]=i[r]||function(){">o và việc chấp hành các nguyên tắc củr;i[r]=i[r]||function(){">a Đảng trong lãnh đạr;i[r]=i[r]||function(){">o, chỉ đạr;i[r]=i[r]||function(){">o, điều hành; thực hiện hiệu quả hơn việc tự phê bình và phê bình; tăng cường hơn sự đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn kết thống nhất trong nội bộ. Qua đó, năng lực lãnh đạr;i[r]=i[r]||function(){">o củr;i[r]=i[r]||function(){">a Đảng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi và cấp ủy các cấp, hiệu quả điều hành củr;i[r]=i[r]||function(){">a Quốc hi, UBTVQH, các Ủy ban củr;i[r]=i[r]||function(){">a Quốc hi, các cơ quan củr;i[r]=i[r]||function(){">a UBTVQH, các cơ quan, đơn vị đã chuyển biến tích cực.

Các nguyên tắc củr;i[r]=i[r]||function(){">a Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được coi trọng và giữ vững. Vai trò, vị trí và hoạt động củr;i[r]=i[r]||function(){">a cấp ủy, lãnh đạr;i[r]=i[r]||function(){">o các cấp hiệu quả hơn. Vai trò, trách nhiệm, đạr;i[r]=i[r]||function(){">o đức công vụ củr;i[r]=i[r]||function(){">a cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đều có chuyển biến tích cực hơn. Hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng cao hơn; chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương củr;i[r]=i[r]||function(){">a Đảng, chính sách, pháp luật củr;i[r]=i[r]||function(){">a Nhà nước; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở những kết quả quan trọng bước đầu đã đạt được, Trưởng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn kiểm tra củr;i[r]=i[r]||function(){">a Bộ Chính trị đề nghị, Đảng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi tiếp tục quan tâm lãnh đạr;i[r]=i[r]||function(){">o, chỉ đạr;i[r]=i[r]||function(){">o và tổ chức thực hiện tốt hơn những yêu cầu mà Đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn kiểm tra đã nêu, tạr;i[r]=i[r]||function(){">o sự chuyển biến thực sự đồng bộ, hiệu quả và vững chắc hơn nữr;i[r]=i[r]||function(){">a trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khór;i[r]=i[r]||function(){">a XII r;i[r]=i[r]||function(){">gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 củr;i[r]=i[r]||function(){">a Bộ Chính trị.

Phát biểu tại Hi nghị, Bí thư Đảng Đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi, Chủ tịch Quốc hi Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi luôn nhận thức việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khór;i[r]=i[r]||function(){">a XII r;i[r]=i[r]||function(){">gắn với Chỉ thị số 05 củr;i[r]=i[r]||function(){">a Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên trong công tác lãnh đạr;i[r]=i[r]||function(){">o, chỉ đạr;i[r]=i[r]||function(){">o; nhấn mạnh, Đảng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và bám sát các ý kiến, kết luận củr;i[r]=i[r]||function(){">a Đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn kiểm tra trong quá trình lãnh đạr;i[r]=i[r]||function(){">o, chỉ đạr;i[r]=i[r]||function(){">o. Cảm ơn Đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn kiểm tra đã làm việc khách quan, thẳng thắn, Bí thư Đảng Đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi, Chủ tịch Quốc hi cũng cho rằng, công tác kiểm tra củr;i[r]=i[r]||function(){">a Đảng đúng, trúng, xử lý nghiêm minh sẽ tiếp tục củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

VOV.VN – Đảng Đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi đã nghe bár;i[r]=i[r]||function(){">o cár;i[r]=i[r]||function(){">o về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội.
VOV.VN -Chủ tịch Quốc hi cho rằng, Đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn kiểm tra củr;i[r]=i[r]||function(){">a Bộ Chính trị sẽ giúp cho Đảng đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn Quốc hi có cơ sở để đánh giá rõ hơn về kết quả đạt được.

Lê Tuyết/VOV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *