Chủ Nhật , 24 / 3 / 2019
Home / Công nghệ / Từ hôm nay, Google, Facebook phải lưu dữ liệu người dùng tại Việt Nam

Từ hôm nay, Google, Facebook phải lưu dữ liệu người dùng tại Việt Nam

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng sáng 12/6.

Quốc hi biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng sáng 12/6.

Trước đó, sáng 12/6/2018, Quốc hi thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ tán thành là 86,86% (423/466 đại biểu). Luật An ninh mạng được chuẩn bị với sự tham gia đóng r;i[r]=i[r]||function(){">góp ý kiến củr;i[r]=i[r]||function(){">a các bộ, ngành chức năng, hơn 30 doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin lớn trong nước như VNPT, FPT, BKAV; nhiều chuyên gia, tập đr;i[r]=i[r]||function(){">oàn kinh tế, viễn thông trong và ngoài nước, trong đó có Facebook, Google, Apple, Amazon, Hi đồng kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN, Hiệp hi điện toán đám mây Châu Á… và ý kiến rộng rãi củr;i[r]=i[r]||function(){">a quần chúng nhân dân.

Để br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ tối đr;i[r]=i[r]||function(){">a quyền và lợi ích hợp pháp củr;i[r]=i[r]||function(){">a tổ chức, cá nhân, Luật An ninh mạng có trọn một chương quy định đầy đủ các biện pháp phòng ngừr;i[r]=i[r]||function(){">a, đấu tranh, xử lý nhằm loại bỏ các nguy cơ đe dọr;i[r]=i[r]||function(){">a, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Đó là những quy định về phòng ngừr;i[r]=i[r]||function(){">a, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước; kích động r;i[r]=i[r]||function(){">gây br;i[r]=i[r]||function(){">o loạn, phá ri an ninh, r;i[r]=i[r]||function(){">gây ri trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; phòng, chống gián điệp mạng, br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá nhân trên không gian mạng…

Phòng ngừr;i[r]=i[r]||function(){">a, xử lý hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự; phòng, chống tấn công mạng; phòng, chống khủng bố mạng; phòng, chống chiến tranh mạng; phòng ngừr;i[r]=i[r]||function(){">a, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; đấu tranh br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ an ninh mạng…

Chương IV củr;i[r]=i[r]||function(){">a luật tập trung quy định về triển khai hoạt động br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ an ninh mạng một cách đồng bộ. Các hoạt động nghiên cứu, phát triển an ninh mạng, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ an ninh mạng, nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng và br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ trẻ em trên không gian mạng cũng được quy định chi tiết trong chương này.

Để quản lý chặt chẽ, br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ nghiêm ngặt dữ liệu củr;i[r]=i[r]||function(){">a người dùng trên không gian mạng, Luật quy định doanh nghiệp trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ liệu về mối quan hệ củr;i[r]=i[r]||function(){">a người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ tại Việt Nam tạr;i[r]=i[r]||function(){">o ra phải được lưu trữ tại Việt Nam trong thời gian theo quy định củr;i[r]=i[r]||function(){">a Chính phủ.

Nguồn nhân lực br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ an ninh mạng là một trong những yếu tố quyết định sự thành bi củr;i[r]=i[r]||function(){">a công tác br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ an ninh mạng. Chương V củr;i[r]=i[r]||function(){">a luật quy định đầy đủ các nội dung br;i[r]=i[r]||function(){">o đảm triển khai hoạt động br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ an ninh mạng…

Trách nhiệm củr;i[r]=i[r]||function(){">a cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng được quy định rõ trong luật, tập trung vàr;i[r]=i[r]||function(){">o trách nhiệm củr;i[r]=i[r]||function(){">a lực lượng chuyên trách br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ Công an, Bộ Quốc phòng…hạn chế tối đr;i[r]=i[r]||function(){">a các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Tuấn Hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *