Chủ Nhật , 24 / 3 / 2019
Home / Giáo dục / Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam sẽ chuyển thành cơ sở giáo dục chất lượng cao

Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam sẽ chuyển thành cơ sở giáo dục chất lượng cao

Cụ thể, 6 định hướng đó là phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học; Xây dựng nhà trường thành hệ thống giáo dục mở và xã hội học tập, học tập suốt đời; Đổi mới cơ chế quản lý; Đẩy mạnh giáo dục khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM) và nghiên cứu khoa học trong nhà trường; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông và Tăng quy mô và chất lượng đàr;i[r]=i[r]||function(){">o tạr;i[r]=i[r]||function(){">o, đàr;i[r]=i[r]||function(){">o tạr;i[r]=i[r]||function(){">o một phần chương trình quốc tế.

Trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam sẽ chuyển thành cơ sở giáo dục chất lượng cao - Ảnh 1.

Học sinh trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

Tinh giản nội dung dạy học

Lãnh đạr;i[r]=i[r]||function(){">o trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam cho biết, để phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực người học thì các hoạt động giáo dục cần đr;i[r]=i[r]||function(){">a dạng, mở, linh hoạt và hiện đại, tập trung vàr;i[r]=i[r]||function(){">o giáo dục, phát triển nhân cách, phát huy cao nhất tiềm năng củr;i[r]=i[r]||function(){">a mỗi cá nhân người học.

Theo đó, nội dung dạy học sẽ tinh giản theo hướng cơ bản và hiện đại, cập nhật với thế giới, coi trọng việc dạy cách học r;i[r]=i[r]||function(){">gắn với hoạt động trải nghiệm sáng tạr;i[r]=i[r]||function(){">o để hình thành và phát triển ở người học năng lực tư duy độc lập, hứng thú tự học, biết cách vận dụng tổng hợp và linh hoạt tri thức để giải quyết có hiệu quả các vấn đề trong học tập và trong cuộc sống.

Thi, kiểm tra cần được định hướng vận dụng những thành tựu mới củr;i[r]=i[r]||function(){">a khoa học về đánh giá chất lượng giáo dục đang có trên thế giới. Mỗi lớp học, mỗi môn học đều phải có yêu cầu riêng và áp dụng những biện pháp riêng phù hợp đối với từng nhóm người học.

Đặc biệt, xây dựng nhà trường thành hệ thống giáo dục mở và xã hội học tập, học tập suốt đời. Theo đó, xây dựng môi trường học thuật và bầu không khí mở cho phép nhà trường thực hiện phương thức giáo dục lấy học sinh làm trung tâm, biến quá trình đàr;i[r]=i[r]||function(){">o tạr;i[r]=i[r]||function(){">o thành quá trình tự đàr;i[r]=i[r]||function(){">o tạr;i[r]=i[r]||function(){">o, luôn cập nhật thành tựu về khoa học giáo dục, khoa học kỹ thuật quốc tế để làm phong phú nội dung, phương pháp dạy và học.

Thấu hiểu quan điểm tôn trọng sự khác biệt về năng lực và sở trường củr;i[r]=i[r]||function(){">a mỗi cá nhân học sinh để phát huy và làm bừng sáng tiềm năng, công tác giáo dục con người thực shướng tới việc giúp các thế hhọc sinh trở thành những con người hạnh phúc, biết tận hưởng niềm vui trong cuộc sống, biết lao động cống hiến và sẻ chia yêu thương với cộng đồng.

i trường học mở tạr;i[r]=i[r]||function(){">o cơ hi cho học sinh được trao đổi các ý tưởng và học hi phương pháp tiếp cận vấn đề, phương pháp học tập sáng tạr;i[r]=i[r]||function(){">o từ đó ước mơ và khát vọng củr;i[r]=i[r]||function(){">a các em được nảy nở, phát triển khiến các em hăng say với học tập, dám ước mơ và khao khát vươn lên đạt mục tiêu.

Điều này đòi hi đội ngũ cán bộ, nhà giár;i[r]=i[r]||function(){">o và nhân viên không chỉ có trình độ chuyên môn vững, có năng lực về khoa học chuyên ngành, biết rộng về các bộ môn khoa học liên quan và có vốn văn hór;i[r]=i[r]||function(){">a nói chungmà họ luôn là những người bạn, là hướng dẫn viên dẫn dắt học sinh đến với những môn khoa học mà các em đang được học chuyên sâu, nỗ lực vươn tới đạt thành công ngày càng cao hơn.

Nhờ vậy, học sinh được tạr;i[r]=i[r]||function(){">o điều kiện tốt nhất để phát huy sáng tạr;i[r]=i[r]||function(){">o, tài năng thể thao, nghệ thuật, phát triển kỹ năng mềm, rèn luyện bản lĩnh, tính độc lập, khả năng giao tiếp và kết nối trong làm việc nhóm, trong hi nhập với thế giới bên ngoài và đặc biệt là khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giár;i[r]=i[r]||function(){">o tiếp quốc tế.

Chú trọng đàr;i[r]=i[r]||function(){">o tạr;i[r]=i[r]||function(){">o tinh hoa

Việc nỗ lực tạr;i[r]=i[r]||function(){">o ra môi trường sư phạm mở cho phép nhà trường đón nhận nguồn nhân lực và trí tuệ từ bên ngoài, các giár;i[r]=i[r]||function(){">o sư, giảng viên từ các trường đại học, các vụ, viện trong nước và giár;i[r]=i[r]||function(){">o viên nước ngoài đến làm việc và trao đổi học hi về kinh nghiệm quản lý và tập huấn đổi mới phương pháp dạy học.

Lãnh đạr;i[r]=i[r]||function(){">o nhà trường cho biết, khích lệ và tạr;i[r]=i[r]||function(){">o điều kiện cao nhất để giár;i[r]=i[r]||function(){">o viên và học sinh ra nước ngoài học tập vừr;i[r]=i[r]||function(){">a nâng cao chất lượng đại chúng vừr;i[r]=i[r]||function(){">a song song chú trọng đàr;i[r]=i[r]||function(){">o tạr;i[r]=i[r]||function(){">o tinh hoa.

Với giáo dục phổ thông cần đảm br;i[r]=i[r]||function(){">o chất lượng 100% học sinh đỗ vàr;i[r]=i[r]||function(){">o các trường đại học hàng đầu củr;i[r]=i[r]||function(){">a Việt Nam, với giáo dục chuyên sâu, nhà trường tận dụng mọi nguồn lực chính sách và phi chính sách để đầu tư cho đàr;i[r]=i[r]||function(){">o tạr;i[r]=i[r]||function(){">o học sinh giỏi đạt giải cao trong đr;i[r]=i[r]||function(){">a dạng các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế, đồng thời tạr;i[r]=i[r]||function(){">o cơ hi để các em học sinh đạt chất lượng giáo dục theo khung củr;i[r]=i[r]||function(){">a tiêu chuẩn các bằng cấp, chứng chỉ quốc tế.

Đồng thời, phát triển đội ngũ nhà giár;i[r]=i[r]||function(){">o và cán bộ quản lý theo hướng tiếp cận với triết lý giáo dục đối với các nước đang phát triển ở thế kỷ 21 do UNESCO đề xướng.

Chất lượng đội ngũ ngoài yêu cầu đủ về số lượng, hợp lý cơ cấu, đảm br;i[r]=i[r]||function(){">o về trình độ đàr;i[r]=i[r]||function(){">o tạr;i[r]=i[r]||function(){">o, phẩm chất đạr;i[r]=i[r]||function(){">o đức, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, mỗi nhà giár;i[r]=i[r]||function(){">o phải có năng lực về khoa học chuyên ngành, biết rộng về các bộ môn khoa học liên quan và có vốn văn hór;i[r]=i[r]||function(){">a nói chung để có thể đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Đặc biệt, nhà trường đẩy mạnh giáo dục khoa học, công nghệ, kĩ thuật và toán học (STEM) và nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Kiến thức, kỹ năng STEM được tích hợp, lồng ghép và bổ trợ giúp học sinh không chỉ hiểu biết về nguyên lý áp dụng để thực hành mà còn tạr;i[r]=i[r]||function(){">o ra được những sản phẩm phục vụ cuộc sống.

Đồng thời, tạr;i[r]=i[r]||function(){">o nhiều hơn điều kiện cho học sinh tham gia các sân chơi quốc tế để liên tục cập nhật các tiêu chuẩn củr;i[r]=i[r]||function(){">a STEM, tạr;i[r]=i[r]||function(){">o sân chơi giao lưu tầm cao và tạr;i[r]=i[r]||function(){">o niềm cảm hứng cho cả giár;i[r]=i[r]||function(){">o viên và học sinh trong nghiên cứu khoa học và vận dụng thành tựu khoa học trong dạy học như Intel ISEF, WIPO, GOOGLE Science, IJSO, IOAA…

Đàr;i[r]=i[r]||function(){">o tạr;i[r]=i[r]||function(){">o chương trình song bằng quốc tế

Năm học 2018-2019, trường Trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam triển khai 02 đề án “Thí điểm đàr;i[r]=i[r]||function(){">o tạr;i[r]=i[r]||function(){">o chương trình song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE Cambridge” và “Thí điểm đàr;i[r]=i[r]||function(){">o tạr;i[r]=i[r]||function(){">o chương trình song bằng THPT Việt Nam và chứng chỉ r;i[r]=i[r]||function(){">A-Level Cambridge”. Như vậy, nhà trường trở thành trường đầu tiên trong cả nước được nâng cao cả về quy mô và chất lượng đàr;i[r]=i[r]||function(){">o tạr;i[r]=i[r]||function(){">o ngang tầm quốc tế ở cả cấp THPT và THCS.

Nhật Hồng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *