Chủ Nhật , 24 / 3 / 2019
Home / Văn hoá / Phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư khi quy hoạch di tích

Phải lấy ý kiến cộng đồng dân cư khi quy hoạch di tích

Chính phủ vừr;i[r]=i[r]||function(){">a ban hành Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án br;i[r]=i[r]||function(){">o quản, tu bổ, phục hi di tích lịch sử văn hór;i[r]=i[r]||function(){">a, danh lam thắng cảnh. Nghị định nêu rõ, một trong các căn cứ lập quy hoạch di tích là lấy ý kiến tổ chức, cá nhân có liên quan; cộng đồng dân cư nơi có di tích.

phai lay y kien cong dong dan cu khi quy hoach di tich hinh 1
Đình Nông Lục, xã Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn – Ảnh Vi Phong

Theo Nghị định, quy hoạch di tích được lập cho một di sản văn hór;i[r]=i[r]||function(){">a và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt hoặc cụm di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh tạr;i[r]=i[r]||function(){">o thành một quần thể phân bố trong cùng một khu vực địr;i[r]=i[r]||function(){">a lý, có mối quan hệ mật thiết về lịch sử, văn hór;i[r]=i[r]||function(){">a, khoa học, thẩm mỹ.

Trường hợp di sản văn hór;i[r]=i[r]||function(){">a và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt đồng thời có khu vực br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ là một phần hoặc toàn bộ diện tích củr;i[r]=i[r]||function(){">a khu du lịch quốc gia, rừng đặc dụng, khu br;i[r]=i[r]||function(){">o tồn biển thì chỉ lập 1 quy hoạch di tích, trong đó lồng ghép nội dung giữr;i[r]=i[r]||function(){">a br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ di tích với br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ tài nguyên rừng, đr;i[r]=i[r]||function(){">a dạng sinh học, nguồn lợi thủy sản, tài nguyên địr;i[r]=i[r]||function(){">a chất, địr;i[r]=i[r]||function(){">a mạr;i[r]=i[r]||function(){">o, quyền và nghĩr;i[r]=i[r]||function(){">a vụ củr;i[r]=i[r]||function(){">a cộng đồng theo quy định củr;i[r]=i[r]||function(){">a pháp luật về quy hoạch, pháp luật về di sản văn hór;i[r]=i[r]||function(){">a, pháp luật về lâm nghiệp, thủy sản và quy định pháp luật khác có liên quan.

Nội dung Nhiệm vụ lập quy hoạch di tích r;i[r]=i[r]||function(){">gồm: Xác định yêu cầu nghiên cứu, khảr;i[r]=i[r]||function(){">o sát di tích; nghiên cứu, đánh giá yếu tố kinh tế – xã hội và môi trường tự nhiên liên quan đến nội dung quy hoạch; xác định đặc trưng và giá trị tiêu biểu củr;i[r]=i[r]||function(){">a di tích; đề xuất phạm vi nghiên cứu quy hoạch, phạm vi quy hoạch; đề xuất nội dung về định hướng br;i[r]=i[r]||function(){">o quản, tu bổ, phục hi và phát huy giá trị di tích; định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan và xây dựng công trình mới; xác định kế hoạch thực hiện quy hoạch.

Quy hoạch phải nêu rõ phương án br;i[r]=i[r]||function(){">o quản, tu bổ, phục hi di tích

PC_Article_Middle

Nghị định cũng quy định cụ thể nội dung quy hoạch di tích, trong đó cần phân tích, đánh giá hiện trạng di tích và đất đai thuộc di tích r;i[r]=i[r]||function(){">gồm: kết quả khảr;i[r]=i[r]||function(){">o sát, nghiên cứu về đặc điểm, giá trị di tích; tình trạng kỹ thuật, quản lý, br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ và phát huy giá trị di tích; phân tích đánh giá các yếu tố củr;i[r]=i[r]||function(){">a môi trường tự nhiên và xã hội tác động tới di tích; hiện trạng về sử dụng đất, cơ shạ tầng kỹ thuật củr;i[r]=i[r]||function(){">a khu vực quy hoạch; xác định đặc trưng và giá trị tiêu biểu củr;i[r]=i[r]||function(){">a di tích, mối liên hệ di tích được quy hoạch với các di tích khác trong khu vực nghiên cứu.

Bên cạnh đó, xác định ranh giới khu vực br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ di tích, kiến nghị về việc điều chỉnh mở rộng hoặc thu hẹp khu vực br;i[r]=i[r]||function(){">o vệ di tích; xác định khu vực cảnh quan thiên nhiên, khu vực hạn chế xây dựng, khu vực xây dựng mới; đề xuất việc xếp hạng bổ sung công trình, địr;i[r]=i[r]||function(){">a điểm mới phát hiện.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Nội dung quy hoạch cũng phải nêu rõ phương án br;i[r]=i[r]||function(){">o quản, tu bổ, phục hi di tích củr;i[r]=i[r]||function(){">a toàn khu vực quy hoạch; danh mục công trình cần br;i[r]=i[r]||function(){">o quản, tu bổ, phục hi và mức độ br;i[r]=i[r]||function(){">o quản, tu bổ, phục hi đối với từng công trình; nguyên tắc và giải pháp cơ bản đối với việc br;i[r]=i[r]||function(){">o quản, tu bổ, phục hi di tích; định hướng tổ chức không gian, độ cao, mật độ xây dựng, hình thức kiến trúc, vật liệu củr;i[r]=i[r]||function(){">a công trình xây dựng mới; định hướng cải tạr;i[r]=i[r]||function(){">o, xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch di tích…./.

Theo Vi Phong/ Bộ VHTTDL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *