Thứ Tư , 22 / 5 / 2019
Home / Giáo dục / Nên hay không có quy định riêng về triết lý giáo dục trong Luật Giáo dục

Nên hay không có quy định riêng về triết lý giáo dục trong Luật Giáo dục

Ngày 5/1, Văn phòng Chương trình Khoa học Giáo dục (Bộ GD&ĐT) phối hợp với Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP Hồ Chí Minh) tổ chức Tọr;i[r]=i[r]||function(){">a đàm khoa học “Triết lý giáo dục và Triết lý giáo dục trong Luật Giáo dục sr;i[r]=i[r]||function(){">a đổi”. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì Tọr;i[r]=i[r]||function(){">a đàm.

Tham dự tọr;i[r]=i[r]||function(){">a đàm có các nhà khoa học, nhà giár;i[r]=i[r]||function(){">o, các học giả có uy tín, kinh nghiệm và tâm huyết với giáo dục; lãnh đạr;i[r]=i[r]||function(){">o và chuyên viên các đơn vị đang trực tiếp tham gia xây dựng Dự án Luật Giáo dục (sr;i[r]=i[r]||function(){">a đổi) củr;i[r]=i[r]||function(){">a Bộ GD&ĐT; Ủy ban Văn hór;i[r]=i[r]||function(){">a, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng củr;i[r]=i[r]||function(){">a Quốc hi và một số cơ quan hữu quan.

Nên hay không có quy định riêng về triết lý giáo dục trong Luật Giáo dục - Ảnh 1.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chủ trì Tọr;i[r]=i[r]||function(){">a đàm “Triết lý giáo dục và triết lý giáo dục trong Luật Giáo dục (sr;i[r]=i[r]||function(){">a đổi)”

Các nước không tuyên brõ ràng triết lý giáo dục trong luật

Tại cuộc Tọr;i[r]=i[r]||function(){">a đàm, thay mặt nhóm thực hiện Đề tài cấp Nhà nước “Triết lý giáo dục Việt Nam: Từ truyền thống đến hiện tại”, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, Chủ nhiệm Đề tài đã bár;i[r]=i[r]||function(){">o cár;i[r]=i[r]||function(){">o kết quả bước đầu củr;i[r]=i[r]||function(){">a Đề tài liên quan đến Luật Giáo dục sr;i[r]=i[r]||function(){">a đổi.

Theo đó, Việt Nam là một trong những quốc gia dành sự quan tâm rất lớn cho việc tìm hiểu Triết lý giáo dục, bằng chứng thể hiện qua số lượng lượt truy cập qua google để tìm hiểu cụm từ “Triết lý giáo dụcbằng tiếng Việt chỉ đứng sau tiếng Anh và cao hơn nhiều so với tiếng Trung và tiếng Nga.

Theo GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, có ba lý do chính dẫn đến sự quan tâm về triết lý giáo dục, đó là do những “sự cố giáo dục” (khởi đầu từ những vụ bê bi trong các kỳ thi tốt nghiệp vàr;i[r]=i[r]||function(){">o các năm 2006-2013); một loạt hi thảr;i[r]=i[r]||function(){">o, tọr;i[r]=i[r]||function(){">a đàm bàn về triết lý giáo dục trong các năm 2007-2011 đã tạr;i[r]=i[r]||function(){">o nên một cú hích; các cuộc thảr;i[r]=i[r]||function(){">o luận liên quan đến giáo dụci chung và triết lý giáo dụci riêng trên diễn đàn Quốc hi trong những năm r;i[r]=i[r]||function(){">gần đây.

Ở Việt Nam đã hình thành hai luồng ý kiến: Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng nguyên nhân r;i[r]=i[r]||function(){">gốc củr;i[r]=i[r]||function(){">a tình trạng gia tăng “sự cố giáo dục” nằm ở triết lý giáo dục với hai quan niệm: thứ nhất là do Việt Nam thiếu (chưr;i[r]=i[r]||function(){">a có hoặc không có) triết lý giáo dục; thứ 2 là do ta có triết lý giáo dục nhưng nó sai lầm.

Luồng ý kiến thứ hai cho rằng nguyên nhân r;i[r]=i[r]||function(){">gốc củr;i[r]=i[r]||function(){">a tình trạng gia tăng “sự cố giáo dục” không nằm ở triết lý giáo dục: Việt Nam có triết lý giáo dục và nó không sai; tình trạng “sự cố” là do khâu triển khai, thực hiện triết lý giáo dục chưr;i[r]=i[r]||function(){">a tốt.

Cũng theo nghiên cứu, do nhu cầu và hoàn cảnh củr;i[r]=i[r]||function(){">a mỗi nước khác nhau, cho nên việc thể hiện tư tưởng triết lý trong luật giáo dục củr;i[r]=i[r]||function(){">a các nước là bức tranh rất đr;i[r]=i[r]||function(){">a dạng. Nhìn chung các nước không tuyên brõ ràng về triết lý giáo dục trong luật. Ngoài mục đích, trong luật giáo dục củr;i[r]=i[r]||function(){">a các nước thường có những điều khoản về các thành tố quan trọng khác củr;i[r]=i[r]||function(){">a triết lý giáo dục như mục tiêu, nguyên lý, trong đó mục tiêu luôn là thành tố xuất hiện phổ biến nhất.

Từ kết quả nghiên cứu bước đầu, nhóm thực hiện Đề tài đề xuất, Việt Nam cần phải có tuyên brõ ràng về những tư tưởng triết lý trong Luật Giáo dục qua những điều khoản cụ thể chứ không nên tách thành một chương riêng trong Luật. Nhóm nghiên cứu r;i[r]=i[r]||function(){">gợi ý có thể đặt tên là “mục đích, mục tiêu, nguyên lý giáo dục” chứ không r;i[r]=i[r]||function(){">gọi thẳng là triết lý giáo dục, vì không phải ngẫu nhiên mà không nước nàr;i[r]=i[r]||function(){">o làm thế.

Về các thành tố trong cấu trúc củr;i[r]=i[r]||function(){">a triết lý giáo dục, GS.TSKH Trần Ngọc Thêm cho biết: cấu trúc phổ biến củr;i[r]=i[r]||function(){">a khái niệm “Triết lý giáo dụcr;i[r]=i[r]||function(){">gồm năm thành tố. Trong đó Sứ mệnh giáo dục là thành tố r;i[r]=i[r]||function(){">gốc; còn Mục tiêu giáo dục là thành tố trung tâm, cốt lõi, trực tiếp chi phối ba thành tố còn lại (Nội dung giáo dục, Phương pháp giáo dục, và Nguyên lý giáo dục).

Nên hay không có quy định riêng về triết lý giáo dục trong Luật Giáo dục - Ảnh 2.

S Phạm Đỗ Nhật Tiến cho rằng, không nên đặt vấn đề có quy định triết lý giáo dục trong Luật Giáo dục

Không nên đặt vấn đề có quy định triết lý giáo dục trong Luật Giáo dục

Nhìn nhận tầm quan trọng củr;i[r]=i[r]||function(){">a triết lý giáo dục, TS Phạm Đỗ Nhật Tiến cho rằng, một triết lý giáo dục đúng là điều kiện đảm br;i[r]=i[r]||function(){">o đầu tiên để giáo dục thực thi thành công sứ mệnh củr;i[r]=i[r]||function(){">a mình đối với sự phát triển củr;i[r]=i[r]||function(){">a đất nước.

Không đồng tình với quan điểm cho rằng, Việt Nam không có triết lý giáo dục, TS Phạm Đỗ Nhật Tiến khẳng định, giáo dục Việt Nam từ trước đến nay vẫn vận động dưới sự dẫn dắt củr;i[r]=i[r]||function(){">a một triết lý giáo dục. Cũng như một số nước trên thế giới, triết lý này được biểu hiện thông qua những phát biểu tường minh về sứ mệnh, mục tiêu, nguyên lý giáo dục.

Theo TS Phạm Đỗ Nhật Tiến, trong 32 năm đổi mới giáo dục vừr;i[r]=i[r]||function(){">a qua, triết lý giáo dục Việt Nam có sự vận động cùng với bước tiến về kinh tế – xã hội củr;i[r]=i[r]||function(){">a đất nước, được quy định trong các quan điểm chỉ đạr;i[r]=i[r]||function(){">o củr;i[r]=i[r]||function(){">a Đảng về phát triển giáo dục, và được thể chế hór;i[r]=i[r]||function(){">a trong các văn bản luật, từ Luật Giáo dục 1998, đến Luật Giáo dục 2005, Luật Giáo dục đại học 2012, Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014.

Trong giai đr;i[r]=i[r]||function(){">oạn phát triển hiện nay, đẩy mạnh công nghiệp hór;i[r]=i[r]||function(){">a, hiện đại hór;i[r]=i[r]||function(){">a và hi nhập quốc tế, triết lý giáo dục Việt Nam được quy định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) và đã được thể chế hór;i[r]=i[r]||function(){">a trong các quy đinh về mục tiêu, nguyên lý, định hướng phát triển giáo dục trong Luật Giáo dục 2005 cũng như trong các quy định tương ứng củr;i[r]=i[r]||function(){">a Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp.

Trước câu hi, nên hay không có quy định riêng về triết lý giáo dục trong Luật Giáo dục, TS Phạm Đỗ Nhật Tiến cho biết, theo thông lệ quốc tế, không có quy định riêng nàr;i[r]=i[r]||function(){">o về triết lý giáo dục trong văn bản luật thì trong tiến trình xây dưng Luật Giáo dục sr;i[r]=i[r]||function(){">a đổi, vì vậy không nên đặt vấn đề có một quy định về triết lý giáo dục. Vấn đề chỉ là ở chỗ xem xét chỉnh sr;i[r]=i[r]||function(){">a, bổ sung các quy định về mục tiêu, nguyên lý và định hướng phát triển giáo dục trong Luật Giáo dục để thể chế hór;i[r]=i[r]||function(){">a một cách phù hợp các chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục Việt Nam trong bi cảnh mới.

Triết lý thể hiện ở quan điểm, mục tiêu

Cùng quan điểm với TS Phạm Đỗ Nhật Tiến, GS Trần Kiều cũng nêu quan điểm không nên đưr;i[r]=i[r]||function(){">a vàr;i[r]=i[r]||function(){">o Luật Giáo dục sr;i[r]=i[r]||function(){">a đổi một chương với tên cụ thể là “Triết lý giáo dục”. Theo ông, nếu có một tên chương như vậy, tranh luận sẽ xảy ra ngay, vì hiện nay chưr;i[r]=i[r]||function(){">a có đồng thuận cao về triết lý giáo dục. Tuy nhiên, triết lý giáo dục cần phải được thể hiện thông qua các nội dung khác trong Luật.

GS Nguyễn Minh Thuyết, Tổng Chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông mới cũng đồng thuận không nên có điều luật về về triết lý giáo dục. “Khi xây dựng chương trình giáo dục phổ thông mới, chúng tôi đã tham khảr;i[r]=i[r]||function(){">o các nước, thực tế không có chương trình nàr;i[r]=i[r]||function(){">o có mục về triết lý giáo dục mà triết lý thể hiện ở mục tiêu, quan điểm thực hiện chương trình. Tôi nghĩ trong Luật cũng vậy” – GS Thuyết nêu quan điểm.

Nhóm nghiên cứu r;i[r]=i[r]||function(){">gồm TS Nguyễn Duy Mộng Hà, Ths Nguyễn Thị Thanh Huyền, TS Lê Văn Tùng khi nghiên cứu về triết lý giáo dục trong luật giáo dục củr;i[r]=i[r]||function(){">a một số nước cũng chỉ ra rằng, triết lý giáo dục nhìn chung không được tuyên bố hiển ngôn bằng khái niệm “triết lý giáo dục” trong các luật giáo dục mà thông qua các mục tiêu, nguyên tắc giáo dục, trong đó xu hướng chung là giáo dục mang tính toàn diện, tính hi nhập và học tập suốt đời, trách nhiệm công dân (quốc gia và toàn cầu).

Với chủ đề “Triết lý giáo dục Việt Nam: Nhận thức từ những lời huấn đức củr;i[r]=i[r]||function(){">a Chủ tịch Hồ Chí Minh”, PGS.TS Đặng Quốc Br;i[r]=i[r]||function(){">o, nguyên Giám đốc Học viện Quản lý Giáo dục đã chắt lọc những huấn đức củr;i[r]=i[r]||function(){">a Chủ tịch Hồ Chí Minh về nền giáo dục; hệ thống giáo dục quốc dân; nhà trường; dạy học, quan hệ thầy trò; tu dưỡng nhân cách, giá trị nhân cách… Từ đó quán triệt tư tưởng củr;i[r]=i[r]||function(){">a Ngườir;i[r]=i[r]||function(){">o động thái đổi mới, trong đó xác định nguyên tắc cốt lõi củr;i[r]=i[r]||function(){">a nền giáo dục là: Dân tộc/Dân chủ – Nhân văn – Hiện đại/Sáng tạr;i[r]=i[r]||function(){">o.

Nên hay không có quy định riêng về triết lý giáo dục trong Luật Giáo dục - Ảnh 3.

GS Hồ Ngọc Đại cho rằng, triết lý giáo dục ngày nay là “hợp tác”

Chia sẻ về triết lý giáo dục qua các thời kỳ lịch sử, GS Hồ Ngọc Đại cho rằng, triết lý giáo dục ngày nay là “hợp tác”, đó là quan hhợp tác giữr;i[r]=i[r]||function(){">a nhà trường – xã hội; nhà trường – gia đình; hợp tác thầy – trò, giữr;i[r]=i[r]||function(){">a thầy với thầy; giữr;i[r]=i[r]||function(){">a trò với trò… Và khi đã hợp tác thì phải theo nguyên tắc thỏr;i[r]=i[r]||function(){">a thuận, không ai áp đặt ai.

Phát biểu tiếp thu tại Tọr;i[r]=i[r]||function(){">a đàm, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định, những vấn đề được các nhà khoa học, nhà giár;i[r]=i[r]||function(){">o, các học giả có uy tín, kinh nghiệm và tâm huyết với giáo dục đề cập tại Tọr;i[r]=i[r]||function(){">a đàm đã r;i[r]=i[r]||function(){">gợi mở rất nhiều nội dung quan trọng về triết lý giáo dục để Ban soạn thảr;i[r]=i[r]||function(){">o Luật Giáo dục sr;i[r]=i[r]||function(){">a đổi tiếp thu và hoàn thiện.

Bộ trưởng mong rằng, thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được các ý kiến r;i[r]=i[r]||function(){">góp ý tâm huyết củr;i[r]=i[r]||function(){">a các nhà khoa học, nhà giár;i[r]=i[r]||function(){">o, các học giả, nhà quản lý không chỉ xung quanh nội dung triết lý giáo dục, dự thảr;i[r]=i[r]||function(){">o Luật Giáo dục sr;i[r]=i[r]||function(){">a đổi mà còn với các chính sách khác củr;i[r]=i[r]||function(){">a ngành.

Thu Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *